Home » Kącik instalatora

System KEMEA jest to zbiór podsystemów lub funkcji niezależnie konfigurowalnych. Praca systemu jako całości opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji, zapewniając tym samym ekonomiczne i funkcjonalne sterowanie. Ciągle trwają prace i badania nad rozbudową systemu, pozwalające na wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań i ulepszeń. W ramach rozwoju systemu powstały dwie prace dyplomowe magisterska i inżynierska. Prace prowadzone na Politechnice Wrocławskiej, obydwie zostały już obronione, a system wzbogacony o nowe funkcje. Oczywiście cały czas jesteśmy otwarci na dialog z klientem, pozwalający na dalszy rozwój systemu. Poniżej zestawiono podstawowe funkcje i podsystemy. Lista ta będzie sukcesywnie rozwijana.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Sterowanie oświetleniem to kolejna bardzo istotna funkcja systemu inteligentnego sterowania budynkiem. Funkcja ta powinna zapewniać łatwo konfigurowalne sterowanie oświetleniem, pamiętając jednocześnie o aspekcie ekonomicznym. Zgodnie z najnowszymi trendami, system pozwala na sterowanie oświetleniem wykonanym w oparciu o klasyczne żarówki, jak również wszystkie jej nowsze odpowiedniki takie jak żarniki halogenowe, świetlówki kompaktowe czy też lampy oparte na technologii LED. Obecnie największy rozwój techniki oświetlenia opiera się o technologię LED, firma K&K Elektronik aktywnie wspiera rozwój tej technologii. Opracowane zostały urządzenia rozszerzające pracę systemu o możliwość zarówno płynnej regulacji natężenia oświetlenia jak również aktywnej zmiany barwy w całym zakresie widma zastosowanych lamp LED RGB.

Poniżej zestawione zostały wybranie funkcje systemu sterowania oświetleniem:

 • możliwość tworzenia scen świetlnych dowolnie programowalnych,
 • sceny świetlne posiadają możliwość określenia  jasności i koloru* wybranych lamp,
 • automatyczne, programowalne włączenia i wyłączenie wybranych lamp o ustalonej  godzinie,
 • automatyczne włączania i wyłączanie lamp na podstawie czujników obecności osób w pomieszczeniu, i/lub czujników ruchu,
 • symulacja obecnosci domowników,
 • sterowanie oświelteniem poprzez przełączniki, panel dotykowy, z dowolnego punktu na ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, tabletu)

*dotyczy lamp RGB

STEROWANIE OGRZEWANIEM

Sterowanie ogrzewaniem jest jedną z bardziej kluczowych funkcji inteligentnych systemów sterujących. Metod i sposobów sterowania ogrzewania jest wiele, wybór właściwego rzutuje na stabilność temperatury w pomieszczeniu oraz dodatkowo zapewnia możliwie najbardziej ekonomiczna pracę. Wybór ten podyktowany jest sposobem wymiany ciepła z otoczeniem (grzejniki tradycyjne, ogrzewania podłogowe itp.), typem stosowanego kotła oraz wielu dodatkowych czynników. Firma K&K Elektronik jako jedna z nielicznych firm na rynku, opracowała algorytmy sterujące zgodne z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Sterowanie to może pracować jako automatyczne (tryb pracy podobny do bardziej lub mniej skomplikowanego termostatu) oraz w trybie inteligentnym, gdzie system dzięki odpowiedniej analizie parametrów sterujących  modyfikuje ustawienia, pozwalając tym samym na ekonomiczną i wydajną pracę. Rozwiązanie to umożliwia sterowanie ogrzewaniem w systemach ogrzewania podłogowego, zapewniając komfort i stabilność.

Poniżej przedstawione zostały wybrane funkcje sterowania ogrzewaniem

 • możliwość ustawienia indywidualnej temperatury w każdym pomieszczeniu, także w systemach ogrzewania podłogowego,
 • każde pomieszczenie może posiadać kilka różnych ustawianych temperatur, wybieranych w zależności od pory dnia (noc, dzień, popołudnie, itp),
 • możliwość automatycznej zmiany temperatury w pomieszczeniach po uzbrojeniu systemu alarmowego,
 • zmiana trybu pracy po wykryciu przez system otwarcia okna (np. ogrzewanie w pomieszczeniu z otwartym oknem zostaje ograniczone),
 • ustawianie temperatur z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.)
 • pełna wizualizacja temperatur w pomieszczeniach dostępna z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.)

STEROWANIE ROLETAMI

Sterowanie roletami jest funkcją w pełni zintegrowaną z systemem KEMEA. Rozwiązanie to pozwoliło na dodatkowe funkcje sterujące niedostępne dla indywidualnych sterowników rolet. Do funkcji tych zaliczyć można globalne sterowanie roletami połączone z systemem sterowania oświetleniem, czy też z systemem alarmowym. System umożliwia takie czynności jak zamknięcie rolet i włączenie pełnego oświetlenia w przypadku włamania, czy tez zamknięcie rolet i wygaszenie oświetlenia w scenie „kino domowe” – możliwości konfiguracji są praktycznie nieograniczone.

Wybrane funkcje systemu sterowania roletami:

 • jednostkowe i centralne sterowanie roletami i żaluzjami,
 • sterowanie grupowe rolet (np. parter, piętro),
 • pełna integracja z dowolnymi systemami alarmowymi, programowalne akcje rolet/żaluzji w czasie uzbrajania, rozbrajania alarmu, włamania,itp.,
 • praca automatyczna w połączeniu z pozostałymi funkcjami systemu (np. sceny świetlne),
 • możliwość uzależnienia pracy od stanu oświetlenia,
 • możliwość automatycznego zamykania/otwierania rolet/żaluzji o określonej godzinie,
 • możliwość sterowania oświetleniem z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, tabletu),
 • wizualizacja oświetlenia w pomieszczeniach z dowolnego miejsca na Ziemi ( z poziomu komputera, smartfonu, tabletu).

STEROWANIE BRAMAMI

System KEMEA umożliwia również pełne sterowanie automatyką bram wjazdowych. System umożliwia uruchamianie takich funkcji jak automatyczne włączenie oświetlenia podczas otwierania bramy, wyłączenie ewentualnego nawadniania na czas przejazdu, otwieranie lub zamykanie bram o określonych godzinach, współpraca z systemem alarmowym, itp.

Wybrane funkcje systemu sterowania bramami:

 • otwieranie/zamykanie bramy o określonej godzinie,
 • warunków włączani/wyłączanie innych systemów (nawadnianie, oświetlenie),
 • funkcja autoryzacji użytkowników,
 • sterowanie i konfigurowanie bramy z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.),
 • pełna wizualizacja stanu bramy dostępna z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.).

STEROWANIE WENTYLACJĄ

Wentylacja i rekuperacja to dwa aspekty tego samego problemu, związanego z właściwą cyrkulacją czystego i zdrowego powietrza w pomieszczeniach. Wraz z rozwojem techniki wymuszonej cyrkulacji powietrza, powstał problem właściwego sterowania urządzeniami. System K&K Elektronik zapewnia pełne wsparcie w zakresie sterowania wentylacją i rekuperacją.

Wybrane funkcje sterowania wentylacją:

 • możliwość zaprogramowania trybu pracy wentylacji w zależności od pory dnia,
 • możliwość definiowania prędkości obrotowej wentylatorów,
 • możliwość sterowania pracą wentylacji w zależności od wilgotności i temperatury powietrza,
 • możliwość sterowania wentylacją w zależności od stężenia określonych gazów (system może automatycznie uruchomić wentylację w przypadku wykrycia np. czadu),
 • możliwość wymuszenia cyrkulacji powietrza celem wyrównania temperatur,
 • ustawianie parametrów wentylacji z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.),
 • pełna wizualizacja stanu wentylacji dostępna z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.).

STEROWANIE NAWADNIANIEM

Sterowanie nawadnianiem to dosyć nowa dziedzina systemów inteligentnych domów. Nie mniej od jakiegoś czas bardzo potrzebna i konieczna. Firma K&K Elektronik dostrzegła tą potrzebę jako jedna z pierwszych firm na rynku. System nasz steruje zarówno pompami jak i zaworami, aby optymalnie nawodnić tereny zielone klienta. Oczywiście system KEMEA może kontrolować konieczność podlewania wykorzystując czujniki deszczu lub wilgotności. Sterowanie podlewaniem współpracuje z pozostałymi funkcjami systemu pozwalając na budowę takich atrakcji jak np. podświetlane fontanny.

Zestawienie wybranych funkcji nawadniania ogrodu firmy:

 • włączenie nawadniania o określonej porze dnia i/lub nocy,
 • współpraca z czujnikami deszczu,
 • możliwość podlewania sekwencyjnego dla instalacji ze zbyt niskim ciśnieniem wody,
 • konfiguracja i sterowanie nawadnianiem z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.),
 • pełna wizualizacja stanu nawadniania dostępna z dowolnego miejsca na Ziemi (z poziomu komputera, smartfonu, pulpitu dotykowego, itp.).